Cikkek
Articles

Tartalom (Content) * Pedigrétár (Pedigree Database) * Klasszikus nyerők (Stakes Winners) * Fotótár (Gallery) * Cikkek (Articles) * Linkek (Recommended Pages) * Eladó lovak (Horses For Sale) * Kapcsolat (Contact)

 

Rodrigo és Rodolfo a pedigrisztika tükrében

A telivérpedigrék osztályozásának módszerét, az ún. dosage -t a francia J. Vuillier alkotta meg a XX. század elején. Elméletét a gyakorlatban is kipróbálta az Aga Khan-ménesben, ahonnan ez ido tájt olyan kiváló lovak jöttek, mint Bahram, Mahmoud és Nasrullah. Elméletét az átüto tenyészhatású ménekre alapozta, melyeket o " chefs-de-race "-nek nevezett, és amelyek feltuno gyakorisággal szerepeltek a pedigrékben. Ezen mének által örökített tulajdonságok minden ló pedigréjében jelen vannak, csupán az arányuk változik lovanként. Vuillier elmélete szerint a tenyésztés célja, hogy az utód ezen tulajdonságainak részaránya a leheto legközelebb legyen a kívánatos arányhoz.

A "dosage" módosított változatát az olasz Franco Varola doktor dolgozta ki néhány évvel késobb. Ezen elmélet számításba veszi mind a minoségi, mind a mennyiségi jellegeket, a pedigré öt generációját vizsgálva, ellentétben a korábbi gyakorlattal, mely ennél jóval több generációt tekintett át.

Az átüto hatású méneket egy ötfokozatú skála egy vagy két kategóriájába soroljuk, mely átfogja a gyorsaságtól az állóképességig tartó teljes spektrumot: gyors (1000-1600m), alsó közbenso (1600-2000m), klasszikus (2000-2400m), felso közbenso (2400-3200m), távbíró (3200m fölött). A besorolás megmutatja, hogy ezek a mének mely tulajdonságaikat örökítig jellemzoen, illetve hogy az utód ezek közül mely tulajdonságokat örökölte, s ezek alapján milyen kategóriába sorolható. A vizsgált ló minden tulajdonságra nézve bizonyos pontszámot kap, maximálisan tizenhatot, annak függvényében, hogy azt a tulajdonságot örökíto mén hányszor szerepelt a pedigré öt generációjában.

Vizsgáljuk meg tehát a közelmúltban igen jól szereplo testvérpár, Rodrigo és Rodolfo pedigréjét. A gyorsaság (gyorsaság, alsó közép, klasszikus/2) és a kitartás (klasszikus/2, felso közép, távbírás) pontjainak hányadosa az ún. DI, a "dosage-index". Ezen számok, melyek minden ló esetében egyediek, versenytávra is utalnak; a sprinterek értékei a legmagasabbak, a hosszútávúaké a legalacsonyabbak.

A másik jellemzo érték az "eloszlási közép", a CD-érték. Abban az esetben, ha a sebesség és az állóképesség tökéletes összhangban van, ez a szám 0, míg minél nagyobb mértékben különbözik ettol, annál kevésbé távbíró a vizsgált telivér. Ez az érték tehát szintén jellemzi az adott ló számára ideális versenytávot.

Rodrigo esetében a DI-szám 1,87, amely jóval 2400m fölötti távokra predesztinálná ot, csakúgy, mint a CD 0,39-es értéke (a 2400m-es távú Stakes-ek nyeroinek átlagos értékei DI: 2,11; CD: 0,44). A hatéves mén pályafutása során ennek az adottságnak kiválóan meg is felelt, mi több, igazi klasszisát azzal bizonyította, hogy ennél jóval rövidebb távokon is gyozni tudott.

Rodolfo értékei már más képet mutatnak. Esetében a DI-szám 2,5, mely egy klasszikus, 2000m-es távokra jellemzo összeg. Még érdekesebb a CD-je: 0,82; ami inkább sprinterre, mintsem steherre jellemzo adat: 1400m körüli távot feltételez.

A múlt vasárnap lefutott Kincsem Díjat mindenki a két testvér harcának várta, ám a megmérkozés elmaradt, mivel Rodrigo nem állt starthoz, így csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. Szigorúan a pedigrisztikát alapul véve valószínu, hogy kettejük közül Rodrigo szerezte volna meg az elsoséget a 2400m-es távon, s ugyancsak erre a módszerre alapozva felteheto, hogy a bombaformában levo Lady Sophie (aki megérdemelten lett végül a patinás verseny gyoztese) még Rodrigo-t is megszoríthatta volna a finisben. Az o pedigréjének elemzése ugyanis Rodrigoéhoz hasonló képet ad. CD-értéke -1,33, DI-je pedig 0,2, melyek feltétlenül állóképes lóra utalnak. Mi több, ha az aktuális formát, terhet és lovast, mint befolyásoló tényezoket figyelmen kívül hagyjuk, és csak az öröklött tulajdonságokat vesszük alapul: még állóképesebb lovat mutat, mint Rodrigo! Bár mindenki tudja, hogy a genetika kiteljesedését sok minden befolyásolja, és épp ezért nem tekinthetjük csak és kizárólag a származást, mint egymagában meghatározó tényezot; e három ló mérkozése érdekes esemény lehetett volna, melyet ugyanígy, ugyanilyen körülmények között már soha nem lesz módunkban látni.

Magyar Turf LVIII. Évfolyam 76. szám

2003. szeptember 14.

Rodolfo a 81. Magyar Derby finisében, és a verseny után